Urlop - definicja

Urlop - to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.

Podstawowym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z przepisem art. 152 kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do:
* corocznego,
* nieprzerwanego - w zasadzie pracownik powinien wykorzystywać jednorazowo cały urlop. Jedynie na jego wniosek urlop może być podzielony, jedna z jego części powinna być wtedy nie krótsza niż 14 dni . Art. 167 Kodeksu Pracy stanowi wyjątek od zasady nieprzerywalności urlopu- pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu- w takim wypadku pracodawca pokrywa koszty odwołania przez pracownika urlopu.
* płatnego urlopu wypoczynkowego - za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował i dotyczy to zarówno stałych jak i zmiennych składników wynagrodzenia.

Rozróżnia się dwa rodzaje urlopów wypoczynkowych:
* Urlopy podstawowe przysługują wszystkim pracownikom po ustalonym okresie zatrudnienia,
* Urlopy dodatkowe przysługują niektórym grupom pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia niezależnie od urlopu podstawowego, mogą one być wprowadzane przez układy zbiorowe pracy.

Prawo do urlopu wypoczynkowego, wchodzące w skład prawa do wypoczynku, stanowi jedno z podstawowych praw pracownika. W Polsce prawo do urlopu jest konstytucyjnym prawem obywatelskim, gwarantowanym przez art. 66 Konstytucji RP. Ma ono na celu przede wszystkim stworzenie warunków dla regeneracji sił pracownika. Dlatego też, oraz w celu uniknięcia nacisków ze strony pracodawców, pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu gdyż jest ono jego uprawnieniem osobistym.

Urlop wypoczynkowy pracownika

Wszyscy Twoi znajomi opowiadają Ci, gdzie ostatnio wypoczywali, a Ty znowu nie dostałeś urlopu? Boisz się wstydu, gdy okaże się, że nie wiesz czy przysługuje Ci to, o co prosisz? Z naszym eBookiem ta sytuacja już się nie powtórzy. Przeczytaj go, porozmawiaj z pracodawcą i skorzystaj z oferty last minute w biurze podróży. Jeszcze nie jest za późno na zasłużony wypoczynek.

Dowiedz się więcej o książce!

Urlop wypoczynkowy pracownika

Wszyscy Twoi znajomi opowiadają Ci, gdzie ostatnio wypoczywali, a Ty znowu nie dostałeś urlopu? Boisz się wstydu, gdy okaże się, że nie wiesz czy przysługuje Ci to, o co prosisz? Z naszym eBookiem ta sytuacja już się nie powtórzy. Przeczytaj go, porozmawiaj z pracodawcą i skorzystaj z oferty last minute w biurze podróży. Jeszcze nie jest za późno na zasłużony wypoczynek.

Dowiedz się więcej o książce!

Najnowsze:

Dodatkowy Urlop Dla Pracownika
September 2, 2008, 3:41 am
Ekwiwalent Za Urlop Dla Pracownika
September 2, 2008, 3:41 am
Ekwiwalent Za Urlop Pracownika
September 2, 2008, 3:41 am
Ile Urlopu Dla Pracownika
September 2, 2008, 3:41 am